ODE AAN PIM RAS & IVAN WOLFFERS

EXTRA MENUREGEL: GP STATUUR: PIM RAS & IVAN WOLFFERS * TERUG

fotofilmen lijstrekkers pim ras

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PIM RAS & IVAN WOLFFERS

PIM RAS gaf GP GALERIE, vanaf de start op Facebook, met het fotofilmen autoriteit. Hij fungeerde als een testimonium van vertrouwen, waarop de vrienden,.exposanten vooral, in het begin schoorvoetend toetraden. Pim was een soort veiligheidsboei, uiterton, waarop zij veilig de haven konden aanlopen. Later voltrok zich dat, mede dankzij Pim, steeds gemakkelijker. Momenteel telt de galerie zo’n 3000 aanhangers. Voor vijf jaren geldt dit niet eens als een zo snelle toeloop. Maar dat komt omdat de galerie selectief tewerk gaat. Iedereen dient vanaf iets tot zoveel mogelijk bij fotografie en daaruit voortvloeiend fotofilmen betrok ken te willen worden.

PROF. DR. IVAN WOLFFERS was van een andere variant aanbeveler. Met emeritaat van de Vrije Universiteit was en is hij mede bekend als fotograaf en auteur. En is hij ruim veertig jaar de echtgenoot van de bekende schrijfster MARION BLOEM. Zij betekende mede een geweldige imago-steun tijdens de pioniersjaren van de Internet Galerie Grote Paul. Vaak werd als Ivan in beeld kwam de camera door Marion vastgehouden.                                En niet alleen maar ingedrukt. Ook in beelden is Marion een verhalenverteller.

Pim en Ivan namen beide competitief deel aan het Meesterklassement. Pim was zelfs op weg naar een Grote Paul, Ivan halverwege de topveertig. Maar ondertussen groeide in razend tempo de kwaliteit van de toestromende exposanten. Pim Ras zowel als Ivan Wolffers hebben echter om verschillende redenen niet de tijd om écht competitief te blijven meedoen. Met het gevolg dat zij dalen en zelfs buiten het klassement zouden kunnen vallen. Dat mag niet gebeuren. We besloten toen in vv overleg dat zij in in 2016 deel uitmaken van de VRIJBLIJVERS. Waarbinnen zij, gezien hun kwaliteit, zonder extra inspanningen goed voor een PRIMA d’OEUVRE zijn. Pim blijft tijdens WK’s en Olympiades triptieken leveren. ..hors concours. GP hoopt zodra Grote Paul een stichting wordt, wat binnen afzienbare tijd staat te gebeuren, Pim, Ivan en Marion tot het Comité van Aanbevelers te mogen rekenen.

(Sonny Lips Webmaster)